Naše služby

Poradenstvo

Spoločnosť Hanseatic Slovakia poskytuje bezplatné poradenstvo v oblasti prepravy, v rámci ktorého Vám poradíme akým najvýhodnejším spôsobom prepraviť Váš tovar podľa Vašich potrieb, pripravíme cenovú ponuku a poskytneme všetky potrebné informácie k Vašej preprave.


Predaj a prenájom kontajnerov

Za týmto účelom poskytujeme kontajnery námorné rôznych typov, obytné kontajnery rôznych veľkostí, skladové kontajnery a špeciálne kontajnery v závislosti od požiadaviek klienta.


Ekológia spoločnosti

Naša spoločnosť od svojho vzniku dbá na ekológiu a práve z toho dôvodu sa snažíme využívať tie najekologickejšie druhy prepráv, čo znamená kombinované intermodálne prepravy. Plány efektívnejšej dopravy sa zameriavajú na prepojenie cestnej, železničnej, vzdušnej a vodnej dopravnej infraštruktúry, na zníženie emisií skleníkových plynov. Spoločnosť Hanseatic Slovakia si uvedomuje, že plynulé prepojenie cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy prispeje k zefektívneniu prepravy tovarov. Doprava je neodmysliteľnou súčasťou hospodárstva, rastu ekonomiky a kvality nášho života. Zároveň sa snažíme pretavit ekológiu prepravy aj do bežnej prevádzky kancelárie, čo znamená, že naša spoločnosť sa snaží v čo najväčšej miere uskutočňovať elektronický prenos dát a elektronickú fakturáciu.


Intopool – Incoterms

Je súbor medzinárodných pravidiel pre výklad najviac bežne používaných obchodných doložiek v zahraničnom obchode. Sú vydané Medzinárodnou obchodnou komorou, v ktorej máme zastúpenie a slúžia za účelom odstránenia problémov spočívajúcich v rozdielnosti obchodných zákonníkov jednotlivých krajín. Zaoberajú sa vzťahmi vyplývajúcimi z kúpnej zmluvy, povinnosťami pri colnom odbavovaní, balením tovaru či preberaním dodávky.


Point Point Point

Prepravíme čokoľvek, kamkoľvek

Hanseatic Slovakia pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Spoločnosť sa v súčasnosti zaoberá zasielateľskou činnosťou v oblasti železničnej, kamiónovej, námornej, riečnej, leteckej a kombinovanej prepravy. Zároveň ponúka zbernú službu aj skladovanie. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je komerčné pripoistenie prepravovaného tovaru a poistenie zodpovednosti zasielateľa.

Stabilná
slovenská firma

Riešenie
na mieru

Komplexné
služby

Individuálny
prístup

Dopytový formulár

nezáväzná ponuka do 24 hodín