Preprava

Letecká preprava

Letecká preprava naďalej zostáva najrýchlejším a najspoľahlivejším spôsobom prepravy. Vďaka členstvu v medzinárodných organizáciách a skúsenostiam dokážeme ponúknuť komplexné logistické služby ako aj door to door prepravu. Poskytujeme prepravu bezpečných ako aj nebezpečných, urgentných, zachladených, zásielok podliehajúcich skaze a všetkých ostatných v rámci Vašich požiadaviek a kritérií.

Venujeme sa preprave ako:

 • bezpečný tovar (general cargo)
 • nebezpečný tovar (dangerousgoods)
 • výbušniny
 • rádioaktívne látky
 • PHARMA látky
 • zachladené zásielky
 • tovar podliehajúci skaze
 • spešninový tovar
 • stlačené plyny
 • batérie a ostatné

Riešenie Vašich požiadaviek na mieru

Rozvinutá sieť dlho etablovaných partnerstiev a osobný prístup stavia spoločnosť Hanseatic Slovakia do pozície silného hráča na trhu, ktorý najlepšie vyhovie Vašim logistickým požiadavkám.

Ponúkame servis:

 • economy / express
 • letecký chartering
 • preprava oversize/overweight cargo
 • door to door
 • sledovanie zásielok
 • poradenstvo
 • poistenie a colné služby

Certifikáty

Naša spoločnosť dbá o odbornosť svojich zamestnancov. Súčasťou nášho tímu je aj držiteľ osvedčenia o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Point Point Point

Prepravíme čokoľvek, kamkoľvek

Hanseatic Slovakia pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Spoločnosť sa v súčasnosti zaoberá zasielateľskou činnosťou v oblasti železničnej, kamiónovej, námornej, riečnej, leteckej a kombinovanej prepravy. Zároveň ponúka zbernú službu aj skladovanie. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je komerčné pripoistenie prepravovaného tovaru a poistenie zodpovednosti zasielateľa.

Stabilná
slovenská firma

Riešenie
na mieru

Komplexné
služby

Individuálny
prístup

Dopytový formulár

nezáväzná ponuka do 24 hodín